Home  /  Referenties  /  Betonkwaliteit gaf de doorslag

Betonkwaliteit gaf de doorslag

Marcel Meijer wijst naar een vloerelement voor een van zijn melkrobots. De mestdoorlaat ligt op 1,15 meter van de melkrobot. ‘Dat is een van de zaken die ik anders had gedaan als ik deze vloer opnieuw kon laten leggen. De mestdoorlaat moet met een vlakke vloer eigenlijk dichter op de melkrobot liggen, dat scheelt tijd met het schoonmaken van de robot. Nu moet ik het water eigenlijk te ver wegspuiten van de melkrobot’, verduidelijkt Meijer.

Het tekent de kritische blik van de betrokken ondernemer die heel bewust koos voor een C6-vloer in zijn stal. ‘Om een goede keuze te kunnen maken, bekeken we verschillende typen vloeren. Uitgangspunt was dat ik een vlakke vloer wilde met sleuven. De doorslag voor deze C6-vloer is gegeven door de betonkwaliteit.’ Meijer doelt daarbij op het traditionele beton dat bij de productie van de Concrelit-vloeren wordt gebruikt, in tegenstelling tot zelf verdichtend beton. ‘Deze vloer is door de betonkwaliteit veel harder waardoor hij ook na een aantal jaren niet snel glad wordt. Dat vind ik een belangrijk voordeel.’ De stal van Meijer is sinds februari 2013 in gebruik. Op dat moment was de C10, met een rubberen loopprofiel, nog niet beschikbaar. ‘Ik ben wel erg geïnteresseerd in rubber als toplaag. Volgend jaar hoop ik de andere kant van mijn 3+3 stal ook in gebruik te nemen. Wellicht dat ik daar wel de C10 neerleg, al hoewel deze C6 mij ook prima bevalt. Terug naar een traditionele vloer ga ik niet."

Terug naar een traditionele vloer ga ik niet.

door Marcel Meijer

Marcel Meijer runt het bedrijf in maatschap met zijn vrouw Monique en krijgt ook nog veel hulp van z’n vader. De anderhalf jaar werkervaring met de nieuwe stal en vloer stemt hen erg tevreden. Net als z’n koeien. ‘De dieren laten de tocht veel beter zien dan in de oude stal. Ook staan ze zelfverzekerd op de poten en lopen daar ook naar. Ik bekap de klauwen twee keer per jaar en zie problemen afnemen. Wittelijndefecten bijvoorbeeld komen minder voor. Ook slijt de klauw minder, ik moet dus wel meer zool wegsnijden.’

Mest valt goed weg
Waar de melkveehouder onder ander positief over is, zijn de mestdoorlaten. Hij werkt met gescheiden mest in diepstrooiselboxen, maar de gleuven blijven goed open. De glijstroken die Concrelit binnen de gleuven positioneert, dragen daar sterk aan bij. De gescheiden mest strooit hij eens per week in de boxen, met behulp van een trekker en oude blokkendoseerwagen. De vloer kan vier ton aslast dragen, dus dat is geen probleem. Na het instrooien van de boxen heeft de mestrobot een uurtje werk om de vloer weer goed schoon te krijgen, vertelt Meijer, die daar tevreden over is. Het helpt daarbij dat de robot water gebruikt bij het reinigen. De melkveehouder laat de mestrobot normaal elk uur de vloer vegen en elk half uur achter de boxen langs gaan. Zo blijft de vloer waar 140 koeien op lopen goed schoon.

Zorg ervoor dat de waterbakken hoog genoeg hangen zodat de mestrobot er zonder problemen onder door kan.

door Marcel Meijer

Meijer koos bewust voor een mestrobot in plaats van vaste schuif. ‘Aan een robot kunnen koeien zich eigenlijk niet blesseren, bij een vaste schuif heb je dat risico volgens mij wel. Daarnaast schuift een robot ook de tussenpaden schoon, wat een vaste schuif overslaat.’ De ondernemer heeft daarbij nog wel twee tips voor collega’s die ook met een dichte vloer en mestrobot gaan werken: ‘Zorg ervoor dat de waterbakken hoog genoeg hangen zodat de mestrobot er zonder problemen onder door kan. En maak daarnaast voor de zekerheid achterin de stal wel een overstort. Als de robot al een keer echt stuk is, kun je met een schuifbord op de trekker of een bijvoorbeeld een bobcat alsnog de vloer schoonvegen. Doe je dat niet, dan wordt een dichte vloer natuurlijk wel snel smerig.’

Bekijk de foto's

Betonkwaliteit gaf de doorslag | Concrelit Stalvloeren
Betonkwaliteit gaf de doorslag | Concrelit Stalvloeren
Betonkwaliteit gaf de doorslag | Concrelit Stalvloeren
 
Button