Over ons

Concrelit Stalvloeren is al sinds 1958 actief als producent en leverancier van agrarische betonproducten in Nederland. Door de opkomst van grote ligboxstallen ontwikkelde het bedrijf zich tot een belangrijke speler op het gebied van prefab stalvloeren. Vrijwel alle materialen die te maken hebben met de inrichting van de stalvloer en de ligplaatsen worden in Steenwijk geproduceerd waaronder roostervloeren, boxdekken, onderslagbalken en mestkelderdekplaten. Door de grote variëteit in stalontwerpen en het invullen van de individuele eisen en wensen van de melkveehouder, is het niet verantwoord producten op voorraad te houden. Daarom calculeren, produceren en leveren wij iedere stal als een afzonderlijk project. 

Concrelit Stalvloeren is - net als Leicon Verkeersgeleiding - een zelfstandig merk van B.V. Concrelit. 

Milieuvloeren

Concrelit Stalvloeren was één van de eerste bedrijven in Nederland die een Groen Labelvloer op de markt bracht. De Topvloer werd samen met een leverancier van mestschuifsystemen verkocht in het kader van emissie reducerende stalsystemen. En alhoewel de ontwikkeling van milieusystemen in de negentiger jaren uiteindelijk in de kiem werd gesmoord, kwam de wedloop naar emissiebeperking rond 2008 pas echt op stoom.

Emissiearme vloeren en dierenwelzijn

De Nederlandse overheid nam maatregelen om de ammoniakuitstoot in de veehouderij drastisch te beperken. Het plafond werd overschreden en moest verlaagd worden. En dus werd de sector uitgedaagd vloersystemen te ontwikkelen waarmee de emissie kon worden gereduceerd. Op basis van de ervaringen uit de jaren tachtig en de kennis van nu, ontwikkelde Concrelit Stalvloeren meerdere emissiearme vloersystemen die onder de naam Profielvloeren werden geproduceerd en verkocht. Doordat de emissienormen de laatste jaren flink zijn aangescherpt, heeft Concrelit Stalvloeren thans nog één vloersysteem in haar assortiment dat geheel volgens de richtlijnen en eisen van de MDV kan worden toegepast: Concrelit Profielvloer C6 met een emissiefactor van 7.0 kg.

Machineproductie

Concrelit beschikt over een goed ingerichte betonfabriek in Steenwijk. De machines werken volgens het direct ontkist principe wat betekent dat ieder product na gestort, verdicht en afgewerkt te zijn direct gelost wordt. Zo zijn grote series in korte tijd te produceren. Meer dan dit ligt de kracht van de fabriek in de royale maatvoeringen van onze productielijnen. Concrelit beschikt over de capaciteit om seriematig producten te maken.

Kwaliteit

De betonproducten van Concrelit Stalvloeren worden onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd in Steenwijk. Gewerkt wordt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001 en het milieumanagement systeem ISO 14001. De agrarische betonproducten voldoen in hun toepassing aan de eisen van het Bouwbesluit zoals gespecificeerd op onze KOMO Kwaliteitsverklaring.

Verkoop

Concrelit Stalvloeren richt zich primair op de productie en levering van de Profielvloer C6. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om projectmatig andere betonproducten te produceren zoals roostervloeren, boxdekken, e.d. De voorlichting en verkoop van onze betonproducten wordt verzorgd door Raab Karcher. De contactgegevens van Raab Karcher treft u aan op onze contactpagina.

Betonmortel

Samen met zusterbedrijf Noppert Beton verzorgt B.V. Concrelit sinds 1 februari 2020 de productie en levering van betonmortel in de regio Steenwijk. Vanuit de betoncentrale Steenwijk rijden wij beton naar de bouwplaatsen in de regio. De planning wordt vanuit Noppert verzorgd. 

Door een modern wagenpark van pompmixer en betonmortelmixers kunnen wij flexibel en snel inspelen op vragen uit de markt. Samen met de opdrachtgever wordt de planning gemaakt zodat de juiste hoeveelheid betonmortel van de juiste samenstelling op het juiste moment op het werk is. 

Bel voor betonmortel naar onze centrale planning: 0511-480100

Download certificaat
 
Button