Open Dag C6-stal in Hallum

VOF Aarts in Hallum stelde de stal open voor publiek op zaterdag 23 april jl. Ruim 2000 belangstellenden namen een kijkje in de stal voor 200 melkkoeien en 159 stuks jongvee.

De MDV-stal heeft 308 ligboxen en 275 voerplaatsen. De emissie-arme Profielvloer C6 van Concrelit wordt geschoven met een vaste schuif. Hiervoor is een kettingsleuf aangebracht in de vloer. Voorts heeft de familie Aarts een sproeisysteem aangebracht in de voet van de ligboxen.

Stal Aarts - Hallum

Melkcarrousel

Bouwbedrijf Visser en Concrelit

Profielvloer C6 met vaste sproeiers

Diepstrooiselboxen


 
Button